Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta on muuttunut

Artikkelissa kerrotaan, mitä on hyvä tietää, jos haluaa hakeutua omatoimisesti terveydenhoitoon Suomesta ulkomaille.

Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta muuttui 1.5.2023

Laki koskee omatoimisen hoitoon hakeutumisen kustannuksia EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa.

Kela korvaa omatoimisen hoitoon hakeutumisen kustannuksia enintään sen verran, mitä vastaava hoito olisi maksanut asiakkaan omalla hyvinvointialueella Suomessa. Korvauksen edellytyksenä on, että hoito on arvioitu lääketieteellisesti tarpeelliseksi ja sen täytyy vastata Suomessa annettavaa hoitoa. Kelasta voi ennakkoilmoituksella pyytää tiedon, onko hoitoon mahdollista saada korvausta ja kuinka paljon.

Muutokset lakiin tulivat voimaan takautuvasti, eli korvausta voi hakea niistä kustannuksista, jotka ovat syntyneet 1.1.2023 tai sen jälkeen.

Vuoden 2024 alusta korvauksen saaminen voi edellyttää ennakkolupaa, jos esimerkiksi hoitoon liittyy erityinen riski ja se edellyttää yöpymistä sairaalassa.

Lue lisää Kelan tiedotteesta: Hoitoon hakeutuminen ulkomaille

Lue myös koosteemme vuoden 2023 alusta voimaan tulleista muutoksista asiakirjoissa, ilmoituksissa, eläkkeissä, etuuksissa ja verotuksessa blogistamme.

Kuva: Canva, Kela