Kort på svenska

kuva16623

Personalen på Finland-Samfundet rf från vänster: verksamhetsledare Tina Strandberg, medlemssekreterare Päivi Kukkakorpi, seniorrådgivare Helena Balash, parlamentssekreterare Sini Castrén, rådgivare Maarit Hyvärinen, rådgivare Liisa Oinonen, bokförare Sari Kujansuu och rådgivningschef Hanne Selin.

Finland-Samundets seniorrådgivning

Är du i senioråldern, bor i världen och undrar över hur du ska ansöka om pension från Finland eller andra länder? Är du förbryllad över beskattningen av din pension? Planerar du eventuellt att återvända till Finland?

Från seniorrådgivningen får du hjälp och råd om du

  • är återflyttare eller planerar att återvända till Finland för pensionen,
  • har i något skede arbetat utomlands och nu får pensionsinkomster därifrån,
  • planerer att tillbringa pensionen utomlands eller
  • är seniorfinländare bosatt utomlands.

Seniorrådgivningen ger information om till exempel

  • hur du ska ansöka om pension i Finland och andra länder,
  • betalning av pension till Finland och praktiska bankarrangemang,
  • socialskydds- och skatteavtal mellan länder,
  • hur du fyller i skattedeklarationer,
  • förmåner och tjänster för pensionärer samt
  • praktiska frågor i samband med en återflyttning.

Du kan sända oss dina frågor per e-post eller ringa upp vår seniorrådgivare på vardagar kl. 9–15. Du kan också titta in på vårt kontor men reservera helst en tid hos vår rådgivare på förhand.

Kontaktuppgifter

Seniorrådgivare

Helena Balash   +358 (0)44 710 9386 [email protected]

Finland-Samfundet rf
Mariankatu 8 B
00170 Helsinki [email protected]

+358 9 684 1210
Vårt kontor är öppet på vardagar kl. 9–15.

Finland-Samfundet rf

suomiseura.fi

Nuoret maailmalla nuoretmaailmalla.fi

Perhe maailmalla
perhemaailmalla.fi