Mikä muuttui vuoden 2023 alussa?

Koosteemme viranomaistiedotteista vuoden 2023 alusta voimaan tulleista muutoksista asiakirjoissa, ilmoituksissa, eläkkeissä, etuuksissa ja verotuksessa.

Passit ja henkilökortit

Passien ja henkilökorttien ulkoasu uudistui

Uudistettuja Suomen viranomaisten myöntämiä passeja ja henkilökortteja alettiin myöntää 13.3.2023.

Muutoksilla ei ole vaikutusta jo myönnettyjen passien ja henkilökorttien voimassaoloon. Uudistuksen myötä lupa-asiakirjojen ominaisuudet ja ulkoasu muuttuivat.

Uusia passeja ja henkilökortteja esittelevä video on katsottavissa Poliisin Youtube-kanavalta.

Uudet pika- ja express-henkilökortit

Henkilökortti on mahdollista saada 13.3.2023 alkaen poliisilta tarvittaessa pika- tai express-toimituksena. Passeissa mahdollisuus on ollut käytössä jo aiemmin.

Pikahenkilökortti on normaali henkilökortti, joka toimitetaan normaalia lyhyemmässä ajassa. Express-henkilökortti on tavallinen henkilökortti, joka toimitetaan express-toimituksena.

Normaalin pikahenkilökortin hinta sähköisesti haettuna on 72 euroa ja käyntiasiointina 78 euroa. Express-henkilökortin hinta sähköisesti haettuna on 91 euroa ja käyntiasiointina 97 euroa. Tuotteet on mahdollista saada edullisemmin, jos samanaikaisesti haetaan myös passia. Pika- ja express-toimitukset koskevat myös ulkomaalaisen henkilökorttia ja alaikäisen henkilökorttia.

Huom! Edustustoissa ei käytetä pikatoimitusta ainakaan ennen 1.9.2023.

Ohjeet passin ja henkilökortin hakemisesta

Passit, henkilökortit, luvat – Hae passia, henkilökorttia ja muita lupia poliisilta – Poliisi

Passin tai henkilökortin hakeminen ulkomailla – Ulkoministeriö (um.fi)

Ilmoitukset ulkomailla tapahtuneista elämänmuutoksista

Postitse tehtävät rekisteröintipyynnöt ulkomailla tapahtuneista perhesuhde- ja henkilötietojen muutoksista pyydetään lähettämään 1.4.2023 alkaen uuteen osoitteeseen Digi- ja väestötietovirastolle.

Muista ilmoittaa henkilötiedoissasi tapahtuneet muutokset Digi- ja väestötietoviratolle (DVV). Näin tietosi pysyvät ajan tasalla väestötietojärjestelmässä ja asiointi Suomen viranomaisten kanssa on helpompaa. 

Ohjeet muuttuneista henkilö- ja osoitetiedoista ilmoittamiseen löytyvät DVV:n sivuilta.

  • Muutosilmoituksen voi lähettää käyttämällä DVV:n sähköistä lomaketta (valitse oikea lomake aiheen mukaan), jonka voi lähettää turvatulla sähköpostilla tai postitse. Sivulta löytyy myös linkki DVV:n turvapostiin, jonka avulla voit lähettää sähköpostia niin, että lähetetyt tiedot liikkuvat salatusti.
  • Asiakirjat voi postittaa osoitteeseen: Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 00531 Helsinki, Finland.  Jos kotikunta on ennen ulkomaille muuttoa ollut Ahvenmaalla, voi asiakirjat lähettää suoraan Ahvenanmaan valtionvirastoon: Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, 22101 Mariehamn, Finland
  • Jos asioit Suomen ulkomailla sijaitsevassa edustustossa ja annat asiakirjat edustustolle edelleen lähetettäväksi Digi- ja väestötietovirastolle, edustusto perii tästä palvelustaan hinnastonsa mukaisen maksun. Edustuston kautta toimitettujen asiakirjojen käsittely on kuitenkin postittamista nopeampaa ja turvallisempaa, koska edustusto toimittaa asiakirjasi sähköisesti DVV:lle ja palauttaa alkuperäiset asiakirjat sinulle. Erityisesti jos alkuperäiset asiakirjat ovat ainutlaatuisia, asiakirjat kannattaa toimittaa ensisijaisesti Suomen edustuston kautta.

Muutoksia Kelan etuuksiin

Vuosi 2023 toi muutoksia mm. työttömyysturvaan ja Kela-korvauksiin. Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotettiin vuoden alussa 4,2 %. Pienituloisten lapsiperheiden tukiin tuli väliaikaisia korotuksia, ja kevään ajaksi otetaan käyttöön väliaikainen sähkötuki.

Vuoden alussa työttömyysturvassa tuli voimaan uusi muutosturva yli 55-vuotiaille irtisanotuille. Lisäksi helpotetaan opiskelua työttömyysetuuden turvin. Työttömän eläkeputken ikäraja nousi ja mahdollisuus työttömyyspäivärahan lisäpäiviin poistui kokonaan vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneiltä.

Valtaosa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien Kela-korvauksista poistuu. Yksityislääkärin vastaanottokäynneistä saa kuitenkin edelleen korvausta. Muutos vaikuttaa myös terveydenhuoltoon tehtyjen matkojen korvaamiseen.

Sähkön hinnan nousu ja inflaatio vaikuttavat moniin Kelan tukiin. Vuodenvaihteessa tukia korotettiin 4,2%. Lisäksi pienituloisten lapsiperheiden tukiin tulee väliaikaisia korotuksia vuoden 2023 ajaksi. Esimerkiksi toimeentulotuessa alle 18-vuotiaan perusosaa korotetaan 10%:lla.

Yleisessä asumistuessa ja eläkkeensaajan asumistuessa otetaan huomioon aiempaa suuremmat lämmityskulut. Näin halutaan helpottaa sähkön korkean hinnan aiheuttamia taloudellisia vaikeuksia. Myös väliaikainen sähkötuki auttaa pienituloisia suurissa sähkömenoissa.

Suomessa työskentelevän sosiaaliturvan ansioraja nousee

Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä voi saada Kelan maksamia etuuksia. Oikeus etuuksiin alkaa, jos ansaitsee vähintään 800,15 e/kk (aiemmin 767,98 e/kk). Tuloraja vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan kuukausimäärää. Kelan etuuksia voi saada niiltä kuukausilta, joilta tuloraja ylittyy.

Lue lisää: Työntekijä ulkomailta Suomeen | Kela

Korotuksia eläkkeisiin

Vuonna 2023 täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 732,67 e/kk ja parisuhteessa elävälle 654,13 e/kk (aiemmin 703,45 e/kk ja 628,03 e/kk).

Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 922,42 e/kk (aiemmin 885,63 e/kk).

Myös muihin eläkkeisiin tuli 4,2 %:n indeksikorotus.

Jatkossa työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeen saaja voi ansaita aikaisempaa enemmän ilman, että työkyvyttömyyseläke täytyy jättää lepäämään. Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2023 ansaita 922,42 e/kk ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.

Työeläkemaksuihin korotus

Vuonna 2023 työnantajan keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 17,4 prosenttia. Vuonna 2020 työeläkevakuutusmaksun tasoa alennettiin koronaepidemian vuoksi. Työeläkemaksun alennuksesta syntynyt vaje kompensoidaan korottamalla työnantajan työeläkevakuutusmaksua vuosina 2022–2025. Vuonna 2023 korotus on 0,44 prosenttiyksikköä.

Muutoksia eläkkeensaajan asumistukeen ja yleiseen asumistukeen

Vuonna 2023 eläkkeensaajan asumistuessa otetaan huomioon aiempaa suuremmat erilliset lämmityskustannukset (ns. lämmitysnormit). Lue lisää: Eläkkeensaajan asumistuki | Henkilöasiakkaat | Kela

Myös yleisessä asumistuessa otetaan huomioon aiempaa suuremmat lämmityskustannukset (ns. lämmitysnormit). Myös omakotitalossa huomioon otettaviin hoitomenonormeihin tulee korotus. Lisätietoa: Milloin yleinen asumistuki pitää tarkistaa? | Henkilöasiakkaat | Kela, Yleisen asumistuen laskuri (kela.fi)

Korotuksilla halutaan helpottaa sähkön korkean hinnan aiheuttamia taloudellisia vaikeuksia.

Yrittäjän eläkelakiin muutoksia

Vuoden 2023 yrittäjän eläkelakiin tuli muutoksia, joilla halutaan parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa ja tukea yrittäjän eläkelain toimeenpanoa. Tavoitteena on, että yrittäjän työtulo vastaa jatkossa paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa. Lue lisää:

Yrittäjän eläkelain muutokset voimaan 1.1.2023 (stm.fi)

Yrittäjän tulot | Kela

Ruotsi lopetti takuueläkkeiden maksuja Suomeen ja se voi vaikuttaa Kelan etuuksiin

Ruotsi on päättänyt lopettaa vuonna 1938 tai myöhemmin syntyneiden garantipensionin eli takuueläkkeen maksamisen Suomeen 1.1.2023 alkaen. Ruotsin eläkevirasto lähetti asiasta päätöksen joulukuun 2022 puolessa välissä. Muutos voi vaikuttaa joidenkin takuueläkkeen saajien Kelan etuuksiin. Lue lisää: Ruotsi lopettaa takuueläkkeen maksamisen ulkomaille vuodenvaihteessa | Kela

Lue lisää muutoksista Kelan etuuksiin tästä.

Eläkkeen verotus muuttuu 2023

Sote-uudistus ja indeksikorotukset voivat vaikuttaa työeläkkeensaajan veroprosenttiin, joka voi joko kiristyä tai keventyä tulotason mukaan korkeintaan 1,3 %.

Lue lisää: Miten palkan ja eläkkeen verotus muuttuu 2023? – Taloustaito.fi

Verohallinnon syventävät ohjeet – kansainväliset tilanteet

Kansainväliseltä järjestöltä, EU:lta ja valtioiden edustustoilta saadun palkkatulon verotus

Verohallinto on 1.2.2023 julkaissut uuden toistaiseksi voimassaolevan syventävän vero-ohjeen Kansainväliseltä järjestöltä, EU:lta ja valtioiden edustustoilta saadun palkkatulon verotus. Ohjeessa käsitellään eräiden valtioiden välisten kansainvälisten järjestöjen ja laitosten, EU:n sekä edustustojen ja konsuliedustustojen palveluksessa saadun palkan ja muiden työskentelyyn perustuvien suoritusten tuloverotusta sekä Suomessa vakuutettujen sairausvakuutusmaksua.

Ulkomaisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan tuloverotus Suomessa

Lopuksi vielä toinen kansainvälisiä tilanteita koskeva ohje, joka on tullut voimaan jo viime vuoden puolella: Verohallinnon 17.6.2022 julkaisemassa toistaiseksi voimassaolevassa syventävä ohjeessa Ulkomaisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan tuloverotus Suomessa käsitellään ulkomaisen luonnollisen henkilön liikkeen- ja ammatinharjoittajan tuloverotusta Suomessa. Ulkomaisella liikkeen- ja ammatinharjoittajalla tarkoitetaan ulkomailla asuvaa tai ulkomailta Suomeen tilapäisesti muuttavaa luonnollista henkilöä, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa.