Ajankohtaista eläkeasioissa kansainvälisissä tilanteissa

Suomen ja Ranskan uusi verosopimus tulee koskettamaan myös eläkkeiden verotusta. Viron eläkkeen määrä nousi ja eläkkeitä maksetaan Suomeen yhä useammalle.

Suomi ja Ranska allekirjoittivat uuden verosopimuksen 4.4.2023

Uudella verosopimuksella pyritään poistamaan tuloveroja koskevaa kaksinkertaista verotusta sekä estämään veronkiertoa. Keskeisimmät muutokset koskevat kaksinkertaisen verotuksen poistamisen lisäksi muusta kuin julkisesta palveluksesta saadun eläkkeen verottamista, portfolio-osinkojen verotusta sekä kiinteän toimipaikan määritelmää.

Kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen käytettävä menetelmä muuttuu pääsääntöisesti vapautusmenetelmästä hyvitysmenetelmään, jossa asuinvaltio hyvittää lähdevaltioon maksetun veron.

Suomi saa verottaa uuden sopimuksen myötä Suomesta Ranskaan maksettuja muusta kuin julkisesta palveluksesta saatuja eläkkeitä. Tällöin kaksinkertaisen verotuksen poistaa poikkeuksellisesti lähdevaltio. Tämä ei koske henkilöitä, jotka sopimuksen allekirjoitusajankohtana (4.4.2023) asuivat yhdessä sopimusvaltiossa ja saivat eläkettä toisesta, vaan heidän tilanteessaan sovelletaan edelleen vuoden 1970 sopimusta, eli eläkettä verotetaan vain henkilön asuinvaltiossa.

Portfolio-osinkojen osalta verotus muuttuu niin, että uusi sopimus antaa osinkotulon lähdevaltiolle oikeuden periä portfolio-osingosta 15 prosentin lähdeveron.

Kiinteän toimipaikan määritelmä muuttuu vastaamaan OECD:n uusinta malliverosopimusta.

Uuden verosopimuksen voimaantulo edellyttää vielä eduskunnan hyväksymistä ja voimaansaattamislakia.

Lue lisää: Valtioneuvosto.

Virosta aikaisempaa enemmän eläkettä

Virossa on tehty eläkkeisiin vuosittainen indeksikorotus, mikä nostaa eläkkeitä keskimäärin 13,9 prosenttia. Korotus tehtiin maksussa oleviin eläkkeisiin ja se koskee myös Suomeen maksettavia eläkkeitä. 

Viron eläkkeitä maksetaan Suomeen vuosi vuodelta yhä useammalle. Huhtikuun alussa julkaistun tiedon mukaan Viron eläkettä maksetaan Suomeen 5 252 henkilölle, mikä on 459 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lue lisää: Viron eläkkeisiin indeksikorotus

Kuvat: Canva