ULKOSUOMALAISTEN PANKKIPALVELUT SUOMESSA

Vuoden 2021 aikana useat ulkosuomalaiset ovat kohdanneet ongelmia pankkiasioidensa hoitamisessa. Suomi-Seura ry:n asiantuntija- ja neuvontapalvelu selvitti neljän eri pankin (Handelsbanken, Nordea, OP, S-Pankki) tarjoamia palveluja ulkosuomalaisille. Kysymykset laadittiin tietoomme tulleiden ulkosuomalaisten ongelmatilanteiden pohjalta. Pankkikohtaiset vastaukset perustuvat pankkien edustajien kanssa käytyihin sähköpostikeskusteluihin.

Kysymyksiä ja vastauksia ulkosuomalaisten peruspankkipalveluista Suomessa

Miten ulkosuomalainen voi asioida etänä, jos hänellä ei ole käytettävissä verkkopankkitunnuksia?

Handelsbanken (viestintäjohtaja Pirjetta Soikkeli): Ilman verkkopankkitunnuksia palvelu on lähes mahdotonta, sillä sääntely edellyttää asiakkaan vahvaa tunnistautumista.

Nordea (päivittäispalveluista vastaava kehitysjohtaja Jonna Pesonen): Nordean asiakkaana voit hoitaa pankkipalveluita puhelimitse. Henkilökohtaista palvelua voimme antaa silloin, kun asiakas tunnistautuu puhelimessa pankkitunnuksillaan. Pankkitunnukset on siis hyvä hankkia puhelinasiointia varten iäkkäällekin asiakkaalle, vaikkei niitä käyttäisikään verkkopankkiasiointiin. Läheisen kannustus ja tuki voivat olla avainasemassa ja asiakaspalveluumme voikin mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi soittaa harjoituksen vuoksi yhdessä. Meillä on asiakaspalvelussa testissä seniorilinja, jossa opastamme asiakkaita digipalveluidemme käyttöön ja tuemme tarvittaessa myös tunnistautumiseen liittyen.

OP (tuotepäällikkö Inkeri Jalonen): Ensisijaisesti suosittelemme suoramaksua, jolloin tunnettujen laskunsaajien maksut menevät suoraan tililtä eräpäivänä. Joitain asioita voi hoitaa puhelimitse. Asiakkaille on tarjolla esimerkiksi OP Tiliviesti -palvelu, jolla asiakas voi tilata viestillä puhelimeensa tiedon tilitapahtumasta ja saldon. Maksupalvelu on edelleen käytössä (ns. maksupalvelukuoret voi toimittaa postitse osuuspankista riippuen eri osoitteeseen).

Miten pankki viestii asiakkaalle esim. asiakastietojen päivitystarpeesta, palvelumaksujen muutoksista yms. kun verkkoasiointi ei ole käytössä?

Handelsbanken/Nordea/OP/S-Pankki: Kirjeitse (postitse).

Miten pankkitilin voi sulkea ulkomailta käsin?

Handelsbanken (viestintäjohtaja Pirjetta Soikkeli): Poikkeustapauksessa pankin hyväksymällä yksilöidyllä valtakirjalla.

Nordea (päivittäispalveluista vastaava kehitysjohtaja Jonna Pesonen): Nordean pankkitilin voi sulkea monin eri tavoin: verkkopankissa viestillä, Nordean asiakaspalvelun chatissa tai soittamalla numeroon 0200 3000 (pvm/mpm). Chattiin voi kirjautua myös muiden pankkien tunnuksilla.

OP: Pyytämällä sitä esim. verkkopalvelussa tai op.fi Chat palvelussa. Tästä tarkemmin: Haluatko lopettaa tarpeettoman tilisi? Lue täältä ohjeet I OP

S-Pankki (asiantuntija Kati Savolainen): Jos tilinomistajalla on verkkopankkitunnukset, tilin lopetusilmoituksen ja maksumääräyksen lopetetulla tilillä olevien varojen siirrosta voi lähettää verkkoviestillä. Tilisopimuksen voi päättää myös kirjeitse lähetetyllä ilmoituksella, mutta maksumääräys tilivarojen siirrosta edellyttää, että pankki pystyy todentamaan vahvasti maksumääräyksen antajan henkilöllisyyden. Jos vahvaa tunnistusta ei voida tehdä, jäävät varat tilille odottamaan, että asiakas noutaa ne itse tai valtuuttaa toisen henkilön noutamaan varat. Lopetetun tilin varoille ei makseta korkoa. Mikäli pankkitunnuksia ei ole tai tilinomistajan ei ole mahdollista asioida asiakaspalvelupisteellä, suositellaan ensisijaisesti valtakirjan antamista luotettavalle henkilölle, joka voi asioida pankin toimipisteessä.

Miten voi valtuuttaa toisen asioimaan puolestaan (nostamaan rahaa, maksamaan laskuja, sulkemaan tilin jne.)?

Handelsbanken (viestintäjohtaja Pirjetta Soikkeli): Pankin hyväksymällä yksilöidyllä valtakirjalla tai antamalla käyttöoikeus toiselle henkilölle pankkitiliin.

Nordea (päivittäispalveluista vastaava kehitysjohtaja Jonna Pesonen): Nordean asiakkaana tilin käyttöoikeuden voi antaa toiselle henkilölle, jolloin hän voi hoitaa tiliä toisen henkilön puolesta, esimerkiksi maksaa laskuja. Käyttöoikeuden voi antaa käymällä henkilökohtaisesti konttorissa tai soittamalla 0200 3000 Nordean asiakaspalveluun, kunhan sekä Nordean asiakas että käyttöoikeuden saaja tunnistetaan molemmat omien pankkitunnusten avulla. Nordean asiakkaana voi varautua tulevaisuuteen tekemällä edunvalvontavaltakirjan, jotta esim. läheiset ihmiset voivat hoitaa pankkiasioita. Valtuutus tulee voimaan vasta, kun maistraatti vahvistaa sen sairauden tai muun syyn vuoksi.

OP (tuotepäällikkö Inkeri Jalonen): Antamalla tilinkäyttöoikeuden toiselle henkilölle omaan tiliinsä. Op.fi palvelussa on käytössä valtakirjat, joita kirjautunut asiakas voi antaa. Valtakirja on mahdollista antaa myös toisen pankin tunnuksilla hyväksyen, siinä tapauksessa tulee olla yhteydessä omaan pankkiin tai OP Asiakaspalveluun.

S-Pankki (asiantuntija Kati Savolainen): Ensisijaisesti suositellaan antamaan henkilökohtaisen toimipaikka-asioinnin yhteydessä luotettavalle henkilölle tilin käyttöoikeus. Laajan käyttöoikeuden omaava henkilö voi nostaa tililtä käteistä tai tallettaa käteistä tilille, liittää tilin verkkopankkiinsa ja tätä kautta maksaa laskuja sekä tilata tiliin liitetyn kortin. Käyttöoikeutettu ei ilman erillistä valtakirjaa voi lopettaa tiliä. Tilin lopetuksen ja maksumääräyksen tilivarojen siirrosta voi tehdä myös antamalla yksilöidyn valtakirjan. Valtakirja hyväksytään, jos pankki voi varmistua valtakirjan aitoudesta.

Mitkä asiat voivat vaikuttaa asiakkuuden irtisanomiseen (esim. asuinpaikan muutos, asiakastietojen päivitysvelvollisuuden rikkominen, muu?)? Onko pankkinne viimeisen vuoden aikana irtisanonut erityisesti tietyn asuinmaan asiakkuuksia?

Handelsbanken (viestintäjohtaja Pirjetta Soikkeli): Pankin velvollisuus on tuntea asiakkaansa. Asiakkaan tunteminen tarkoittaa mm. riittävien tuntemistietojen hankkimista ja näiden tietojen pitämistä ajan tasalla. Jos emme saa pyytämiämme tietoja, meillä on oikeus rajoittaa käytössä olevia palveluita ja viime kädessä irtisanoa asiakassuhde. Viime vuosina asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesun torjuntaan liittyvät viranomaisvaatimukset ovat kiristyneet. Pankin on selvitettävä huolellisesti tileillään olevien varojen alkuperä ja varojen todelliset omistajat. Tämän vuoksi ulkomaalaisia asiakkuuksia on viimeisen vuoden aikana suljettu normaalia enemmän.

Nordea (päivittäispalveluista vastaava kehitysjohtaja Jonna Pesonen): Suhtaudumme pankkeja velvoittavaan sääntelyyn vakavasti ja asiakaspolitiikkamme tukee mm. asiakkaan tuntemiseen liittyviä velvoitteita ja vastaavasti myös muun lainsäädännön velvoitteita. Näitä ovat mm. toimilupaan liittyvät asiat ja paikallisen lainsäädännön tuntemisen velvoitteet tilanteissa, joissa tarjotaan uusia palveluita. Asiakkaan tilanne katsotaan aina tapauskohtaisesti ja asiakkaiden tilannetta tarkastellaan normaalin asiakastietojen päivittämisen yhteydessä. Ratkaisut tehdään aina asiakkuuden näkökohdat huomioon ottaen. Ratkaisevaa on siis asuinpaikka eikä kansalaisuus ja jos asuinpaikka muuttuu, niin silloin tilanne voidaan katsoa uudelleen. Nordea keskittyy pääasiassa päämarkkina-alueensa henkilöasiakkaisiin, eli asiakkaisiin, jotka asuvat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa. ETA-alueen ulkopuolella asuvia palvelemme rajoitetusti. Olemassa olevien asiakkaiden asiakassuhteen jatkamisen osalta tehdään kokonaisharkinta. Mitään laajaa asiakasjoukkoa koskevaa irtisanomisprosessia ei ole käynnissä, vaan tilannetta tarkastellaan normaalin asiakastietojen päivittämisen yhteydessä.

OP (tuotepäällikkö Inkeri Jalonen): Pankin asiakkuutta ei irtisanota kevein perustein. Henkilöasiakkaan palveluiden irtisanomisen taustalla voi olla esim. pitkään käyttämättömänä olleet palvelut (palvelumaksut voivat esim. aiheuttaa tarpeettomia perintätilanteita), rikollinen tai muuten epäasiallinen toiminta pankkia kohtaan (esim. toimihenkilöiden uhkailu), rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä taikka pakotteista johtuvat perusteet. Joissain tapauksissa asiakkaan pankkiasioinnille Suomessa ei enää ole perusteltua syytä.

S-Pankki (asiantuntija Kati Savolainen): Vakituinen asuminen EU/ETA-alueen ulkopuolella, asiakastietojen päivittämättömyys, virheellisellä tunnistusasiakirjalla avattu asiakkuus.

Muuta huomioitavaa?

S-Pankki (asiantuntija Kati Savolainen): Pysyvästi ulkomailla asuvien seniorien osalta haluamme erityisesti kiinnittää asiakkaan huomiota siihen, että asiakas on tavallisesti siirtynyt asuinpaikan vaihtumisen vuoksi asuinmaansa lainsäädännön piiriin. Näin hänen aviovarallisuuteensa ja perintöönsä sovelletaan asuinmaan lainsäädäntöä, jonka sisällöstä pankillamme ei ole tietoa, eikä velvollisuutta selvittää. Esimerkiksi ulkomailla pysyvästi asuneen asiakkaan kuoltua joudumme pyytämään perillisiltä hankalia selvityksiä oikeudenomistajista ja asuinmaan lainsäädännöstä ennen kuin pankki voi maksaa varat perillisille.  Suosittelemme, että pankkivarallisuutta säilytetään uuden kotimaan pankeissa.

Lue lisää ulkosuomalaisten pankkipalveluista selvityksestämme

Suomi-Seuran asiantuntija- ja neuvontapalvelu on selvittänyt, mitä peruspankkipalveluja Suomessa toimivat pankit tällä hetkellä tarjoavat ulkosuomalaisille. Lue koko selvitys, joka sisältää tietoa peruspankkipalveluista ja lisää vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, Suomi-Seura ry:n kotisivuilta löytyvästä tiedotteesta: Ulkosuomalaisten pankkipalvelut Suomessa – Suomi-Seura.