NÄR DU PLANERAR EN UTLANDSRESA

När du planerar en utlandsresa, kom ihåg följande innan du reser.

GÖR EN RESEANMÄLAN 

Finlands beskickningar hjälper finländare i konsulära frågor, till exempel då de behöver pass eller identitetskort, blir sjuka, ska ta hand om ett dödsfall eller faller offer för ett brott. Det rekommenderas att du gör en reseanmälan då du vistas tillfälligt eller bor permanent utomlands. I nödfall och krissituationer kan utrikesministeriet kontakta dem som gjort en anmälan. Du kan göra reseanmälan på matkustusilmoitus.fi (gäller inte resor till Finland).

BESTÄLL EUROPEISKA SJUKVÅRDSKORTET 

Ska du resa till en annan EU-stat, ett EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland lönar det sig att beställa europeiska sjukvårdskortet i god tid före avfärden så att du helt säkert hinner få det. Du kan beställa kortet enkelt på webben. 

BESÖK SIDORNA EU-HÄLSOVÅRD.FI 

Dessa sidor innehåller uppgifter om hälsovårdstjänsterna i över 50 länder: när har du 
rätt till sjukvård, hur söker du dig till en läkare och vad betalar du själv för vården. Ytterliga- 
re innehåller sidorna uppgifter om lokal hälsovårdspraxis och myndigheter. 

FINLÄNDSKA ELEKTRONISKA RECEPT UTOMLANDS 

Med ett finländskt elektroniskt recept kan du för tillfället köpa läkemedel på apotek i Estland, Kroatien, Portugal och Polen. Tjänsten omfattar alla apotek i Estland och Kroatien. I Portugal är några apotek med i systemet medan i Polen nästan alla. Fler länder kommer att ansluta sig till systemet stegvis. 


Ta med dig ditt pass eller id-kort till apoteket. Har du förbjudit att receptuppgifter utlämnas kan receptet inte expedieras utomlands. Kom därför ihåg att återkalla förbudet på MinaKanta-sidorna innan du köper läkemedlet. Läs mer. 

ARBETE/DISTANSARBETE UTOMLANDS 

Arbetar du utomlands kan det påverka till vilket lands sociala trygghetssystem du hör. Ska du arbeta utomlands i en EU-stat eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet ska din arbetsgivare söka ett A1-intyg till dig hos Pensionsskyddscentralen. Är du företagare ska du själv söka intyget. Ett A1-intyg ska också sökas för kortvarigt arbete utomlands som arbets- eller utbildningsresor och korta perioder av distansarbete. 


Söks inte intyget eller kan Pensionsskyddscentralen inte bevilja det omfattas arbetstagaren av sociala tryggheten i arbetslandet och arbetsgivaren ska betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna till det. Utan ett A1-intyg ska företagare teckna en försäkring i arbetslandet. Läs mer.

STUDIER OCH UTBYTE UTOMLANDS 

Planerar du att söka studieplats eller åka på utbyte utomlands lönar det sig att gå till webbplatsen Maailmalle.net som Utbildningsstyrelsen upprätthåller. 

KOM OCKSÅ IHÅG FÖLJANDE INNAN DU RESER

Resemeddelanden

Läs utrikesministeriets resemeddelanden. De innehåller uppgifter om allmänna säkerhetsläget i resmålet samt politiska och kulturella omständigheter som kan påverka hur tryggt det är att resa (gäller inte resor till Finland).

Reseförsäkring

Du ska helst teckna en omfattande reseförsäkring också när du reser i Europa.

Resehandlingar

Kontrollera att dina resehandlingar gäller tillräckligt länge. Du kan höra dig för om pass- och visumbestämmelser hos beskickningen för ditt resmål. 

Passet är ett viktigt dokument för resenärer – ändå blir det ofta hemma eller tappas bort – Utrikesministeriet