HelsingforsMissions Seniorhållplats hjälper att lösa sinnets knutar

Många seniorer väntar ivrigt på att gå i pension och den frihet det innebär. Ett härligt liv, när man kan göra det man själv vill. En tid då solen skiner alla dagar, både ute och i det egna sinnet. Men är verkligheten så rosenröd? Seniorhållplats hjälper att lösa sinnets knutar.

Artikeln har publicerats i tidningen Suomen Silta 4/2022

Många seniorer väntar ivrigt på att gå i pension och den frihet det innebär. Ett härligt liv, när man kan göra det man själv vill. En tid då solen skiner alla dagar, både ute och i det egna sinnet.

Men är verkligheten så rosenröd?

Frihet ger nya möjligheter men också mer tid att begrunda sin egen livshistoria. Händelser, vändningar, relationer, känslor – sådant som man kanske inte har bearbetat tidigare och som man inte har insett att var av betydelse.

Om en oförklarlig nedstämdhet gör intrång i livet kan kamratstöd eller samtal med en yrkeshjälpare underlätta tillvaron och göra det lättare att förstå sig själv bättre.

Seniorhållplatsens terapeutiska samtalsgrupper och individsamtal har hjälpt personer över 65 i över två decennier. Samtalsgrupper samlas varje vecka i en och en halv timmes tid under 15 tematiskt upplagda träffar. De teman som behandlas i samtalsgrupperna har sammanställts i enlighet med önskemål från seniorer. Alla våra tjänster är avgiftsfria och konfidentiella.

På distans kan även utlandsfinländare delta i samtalsgrupper eller individuella samtal.

Det finns ingen typisk klient, utan var och en har olika bekymmer, sorger och ömma punkter antingen i nuet eller i sitt tidigare liv. I samtalsgruppen kan man bearbeta dem tillsammans med en professionell ledare och gruppens övriga medlemmar. Att dela sina egna erfarenheter och lyssna till andra öppnar nya perspektiv. Överlevnadshistorier ger hopp och förtröstan inför framtiden.

Trots att det inte finns någon typisk klient är ensamhet ett gemensamt tema för många. Det kan man också ta upp i en samtalsgrupp eller med en av våra anställda.

Du behöver inte fundera på livets knutpunkter på egen hand, dem kan vi tänka igenom tillsammans.

Ta kontakt med Seniorhållplatsen så berättar vi mer om olika alternativ.

HelsingforsMission är en politiskt och religiöst obunden organisation inom socialbranschen. Dess uppgift är att minska ensamheten och öka välbefinnandet. Seniorhållplatsen erbjuder personer över 65 yrkesmässigt ledda terapeutiska samtalsgrupper, individuell samtalshjälp samt ensamhetsarbete med en arbetsbok tillsammans med en yrkeshjälpare. Du kan ta kontakt via kontaktblanketten på webbplatsen, per e-post [email protected] eller per telefon på +358 (0)9 2312 0267 (vi ringer tillbaka). Till Seniorhållplatsen kan man också söka sig om man är över 60 och antingen pensionerad eller arbetslös. Våra tjänster finns på både finska och svenska. Förutom HelsingforsMissions Seniorhållplats kan du söka dig till finskspråkiga Senioripysäkki®-grupper på ungefär 20 olika orter runt om i Finland.

Läs mer: www.helsingforsmission.fi (För seniorer)