Suomi-Seuran vapaaehtoiset vertaisasiantuntijat neuvovat ulkosuomalaisia maailmalla

Suomi-Seura kehittää ulkosuomalaisten seniorineuvontaa entistä saavutettavampaan muotoon. Paikallisten Suomi-Seuran vapaaehtoisten antama neuvonta on erittäin arvokasta, koska se ulottaa Suomi-Seuran neuvontapalvelut myös digitaidottomien ulkosuomalaisten luo. Vertaisasiantuntijat maailmalla -konseptia kehitetään ensin Euroopassa ja laajennetaan maailmanlaajuisesti sitä mukaan kuin vapaaehtoisia ulkosuomalaisia ilmoittautuu toimintaan.

Vapaaehtoisverkosto ulkosuomalaissenioreiden tueksi

Suomi-Seuran asiantuntija- ja neuvontapalvelu neuvoo ja opastaa eri elämäntilanteissa olevia ulkomaille muuttavia, ulkomailla asuvia ja Suomeen palaavia kansalaisia. Paljon tietoa ulkosuomalaisuuteen liittyvistä käytännön asioista ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin tarjotaan digitaalisesti tiedotuksen, infotilaisuuksien ja neuvonnan avulla. Henkilökohtainen neuvonta painottuu seniorineuvontaan. Vertaisasiantuntijat maailmalla -konsepti tarjoaa mahdollisuuden neuvoa ikääntyviä ulkosuomalaisia paikallisesti ja saavuttaa myös heidät, jotka eivät ole digitaitoisia.

Alkuvuodesta 2022 Suomi-Seura kokoaa uutta innokasta vapaaehtoisten joukkoa ja kevään aikana heidän kanssaan on tarkoitus kehittää uutta ulkosuomalaissenioreita tukevaa mallia. Mukaan on jo ilmoittautunut pieni joukko Euroopassa asuvia ulkosuomalaisia, mutta kaipaamme enemmän vapaaehtoisia. Nyt kannattaa tulla mukaan, niin pääsee uuden konseptin kehittämistalkoisiin! Uuden vapaaehtoisverkoston ja -toiminnan toivotaan laajenevan myös Euroopan ulkopuolelle.

Vapaaehtoistoiminta ja digiloikan luomat mahdollisuudet

Monet ulkomailla asuvista Suomi-Seuran ikääntyvistä jäsenistä ovat yksinäisiä, eikä heillä ole omaisia tai omaiset asuvat toisessa maassa. Ulkosuomalaissenioreille toukokuussa 2021 järjestetyissä kuulemistilaisuuksissa kävi ilmi, että erityisesti ikääntymissuunnitelman teossa kaivataan paikallisen henkilön tukea omalla äidinkielellä.

Suomi-Seuran tarkoituksena onkin kehittää aikaisemmin käytössä ollutta ikääntymissuunnitelmakonseptia digitaalisesti saavutettavaan muotoon. Silloin aiheesta voidaan pitää saavutettavasti etätilaisuuksia vapaaehtoisille, ja he voivat hyödyntää digitaalista materiaalia helposti omassa tehtävässään.

Osana uutta vertaisasiantuntijat maailmalla -mallia Suomi-Seura tulee järjestämään erilaisia tapahtumia ja koulutuksia vapaaehtoisille etäyhteyksin. Vertaisasiantuntijoiden toimintaa tuetaan paitsi tiedon ja materiaalin muodossa, myös tarjoamalla heille mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja antaa toisilleen vertaistukea. Tavoitteena on, että uusi konsepti pääsisi kunnolla käyntiin tämän vuoden loppuun mennessä.

Toimintaa Suomi-Seurassa kehitetään kestävän kehityksen mukaisesti. Tämä näkyy myös senioritoiminnan kehittämisessä. Aikaisemmin materiaaleja on toimitettu vapaaehtoisille postitse paperimuodossa, mutta nyt digiloikan ansiosta materiaaleja voidaan toimittaa ja vastaanottaa digitaalisessa muodossa ja tapaamisia voidaan järjestää webinaarimuodossa välimatkoista huolimatta. Hienon tuen erilaisten ikääntymissuunnitteluun liittyvien teemojen käsittelyssä antaa Vanhustyön keskusliiton Varaudu Vanhuuteen -digimateriaalit.

Uutta toimintamallia kehitetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa, ja mikäli some-lähettiläänä toimimiseen ja etätapaamisten järjestämiseen on halukkuutta, neuvontatoimintaa voidaan laajentaa myös siihen suuntaan perinteisten ryhmätapaamisten rinnalle.

Vertaisasiantuntijana toimiminen rikastuttaa myös omaa elämää

Suomi-Seura ry on voittoa tavoittelematon järjestö ja vertaisasiantuntijat toimivat tehtävässään vapaaehtoisina. Vapaaehtoistoiminta on palkitsevaa; vertaisasiantuntija oppii itse useista aiheista, joita käsitellään Suomi-Seuran järjestämissä tilaisuuksissa ja tarjoamissa materiaaleissa, ja toisen auttaminen jo sinänsä tuo hyvän mielen.

Suomi-Seuran Seniorit Maailmalla -verkkosivuilta, some-kanavista ja Suomen Silta -jäsenlehdestä löytyy ulkosuomalaissenioreille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa. Henkilökohtaiselle neuvonnalle ja tuelle on silti edelleen kysyntää. Pandemia on lisännyt neuvonnan tarvetta entisestään. Neuvonnan ja tuen ulottamista erityisesti ulkosuomalaisseniorien tykö pyritään parantamaan uudella vertaisasiantuntijat maailmalla -konseptilla vuoden 2022 aikana.

Jos haluat kuulla lisää vapaaehtoistyöstä tai kiinnostuit tulemaan mukaan seniorineuvonnan vapaaehtoiseksi vertaisasiantuntijaksi, ota ihmeessä yhteyttä: [email protected]

Muuta aiheeseen liittyvää:

Tukihenkilöt neuvovat ulkosuomalaissenioreja heidän omalla äidinkielellään – Vanhustyön keskusliitto (vtkl.fi)

Varaudu vanhuuteen / Vanhustyön keskusliitto

”Voileipäsukupolvi” joutuu hoitamaan sekä lapsensa että vanhempansa – Ruuhkavuosia elävälle vastuu voi tuntua raskaalta ja välimatkat liian pitkiltä – Perhe | HS.fi

Muistisairausdiagnoosin saanut Timo Säävälä, 77, varmisti, että asiat hoidetaan jatkossakin hänen tavallaan – yhä useampi tekee edunvalvontavaltuutuksen (yle.fi)

Tutkimus: Yhä useampi haluaisi työskennellä eläkkeellä – Ilmarinen