Kirkkohallitus ja Suomen merimieskirkko tiivistävät yhteistyötään

Kirkkohallitus ja Suomen Merimieskirkko tiivistävät yhteistyötään ulkosuomalaistyössä. Kirkkohallituksen tukeman ulkosuomalaistyön kotimainen koordinaatio siirtyy vaiheittain Merimieskirkolle vuoteen 2025 mennessä. Uudistuksen tavoitteena on ylläpitää ydintehtävä, ulkosuomalaisten palveleminen eri maissa, mahdollisimman vahvana.

Kirkon ulkosuomalaistyön verkosto

Kirkon ulkosuomalaistyötä tehdään verkostossa, jonka myötä Suomen evankelis-luterilainen kirkko on eri tavoin läsnä noin 40 maassa. Ympärivuotisesti toimivia suomalaisia seurakuntia on tusinassa maassa. Lisäksi etelän lomakohteissa on talvisin toimivia suomalaisseurakuntia. Joissakin maissa kyse taas on vierailutoiminnasta, jossa suomalainen pappi vierailee esimerkiksi joulun aikaan.

Ulkosuomalaisseurakunnat ovat joko kyseessä olevan maan luterilaisen sisarkirkon seurakuntia tai itsenäisiä yhdistyksiä. Jotkut niistä pärjäävät taloudellisesti omillaan tai saavat pientä tukea Kirkkohallitukselta, kun taas toiset ovat täysin riippuvaisia Suomesta tulevasta tuesta. Rakenteet ja tuet vaihtelevat maittain johtuen kunkin maan ulkosuomalaisuuden historiasta.

Suomen Merimieskirkko on osa edellä kuvattua verkostoa. Se vastaa ulkosuomalaistyöstä Brittein saarilla, Beneluxmaissa ja osin Pohjois-Saksassa. Lisäksi sillä on matkapappitoimintaa Kaakkois-Aasiassa sosiaalikuraattoreita Kreikassa ja Espanjassa.

Rationalisointia ydintehtävän eduksi identiteetit säilyttäen

Erityisesti taloudellisten haasteiden edessä olemme pohtineet, kuinka voisimme rationalisoida toimintaamme siten, että varsinainen ydintehtävä, ulkosuomalaisten palveleminen eri maissa, kärsisi mahdollisimman vähän.

Tässä prosessissa olemme päätyneet malliin, jossa Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön yksikkö lakkautetaan ja vastuu kotimaisesta operatiivisesta toiminnasta siirtyy Suomen Merimieskirkolle. Näin säästämme merkittävästi kotimaisissa hallintokuluissa. Kirkkohallitus vastaa jatkossakin oman rahoituksensa osalta sen strategisesta suuntaamisesta sekä kirkkojen välisisistä sopimuksista.

Ulkosuomalaisseurakunnilla ja Merimieskirkoilla on vahvat omat perinteet ja identiteettinsä, jotka vaihtelevat maittain ja myös eri maiden sisällä. Nyt toteutettavassa uudistuksessa ei puututa näihin identiteetteihin. Identiteetit ja paikalliset toimintakulttuurit säilyvät, vaikka verkoston yhteystoimisto Suomessa asettuukin yhteen pisteeseen, Suomen Merimieskirkkoon.

Haasteena muuttuva ulkosuomalaisuus

Ulkosuomalaisseurakunnat ovat monien haasteiden edessä. Suomalaisten liittyminen kristilliseen perinteeseen ohentuu. Itse ulkosuomalaisuus on yhä enemmän monipaikkaisuutta sekä väliaikaista oleskelua ulkomailla esimerkiksi opiskelun, matkailun tai etätöiden merkeissä. Lisäksi digitalisaatio haastaa myös kirkollisen elämän. Kirkkohallituksen ja Suomen Merimieskirkon tiivistyvä yhteistyö pyrkii osaltaan varmistamaan edes kohtuullisten resurssien riittämisen tukeen, jolla ulkosuomalaisseurakunnat vastaavat näihin aikamme haasteisiin.

Teksti: Mauri Vihko, Kirkon ulkosuomalaistyön johtaja ja Hannu Suihkonen, Suomen Merimieskirkon pääsihteeri