Elämän syksy vai eläkkeen kevät?  

Tässä blogissa käsitellään oman henkilökohtaisen ikääntymissuunnitelman tekemistä ja sen etuja hyvinvoinnille.

Elämän syksy vai eläkkeen kevät? Näin teet suunnitelman onnellisia eläkepäiviä varten.

Tässä blogissa käsitellään oman henkilökohtaisen ikääntymissuunnitelman tekemistä ja sen etuja hyvinvoinnille.

Koskaan ei ole liian aikaista suunnitella tulevaa. Vaikuta itse tulevaisuuteesi, siinä määrin, kuin se on mahdollista! Tee suunnitelma, ja tarvittaessa muokkaa sitä vuosien varrella.

Viimeistään keski-iässä kannattaa miettiä, miten haluaa elää sitten, kun ei enää ole palkkatuloja. Miten pärjäät, jos oma toimintakykysi heikkenee tai jos läheinen sairastuu?

Voit vaikuttaa itse siihen, miten vietät elämääsi tulevaisuudessa. Kun teet kirjallisen suunnitelman, varmistut, että myös läheisesi tietävät tarvittaessa tahtosi. Jos et suunnittele elämääsi itse, siitä voi päättää jossain tilanteessa omainen tai viranomainen.

Tee viisas päätös ja suunnittele itse elämääsi ja tulevaisuuttasi.

Olen kiinnostunut suunnittelemaan tulevaisuuttani, koska aion elää siellä.”
Jouko H. Nissinen

Miten kohtaat elämän muutoskohdat? Oletko varautunut vai vailla suunnitelmaa?

Erityisesti elämän muutoskohdat voivat aiheuttaa stressiä, jopa kriisin, jos niihin ei ole varautunut etukäteen.

Mahdollisia muutoskohtia elämässä ovat:

 • Eläkkeelle jääminen
 • Vanhenevista Suomessa/ulkomailla asuvista vanhemmista huolehtiminen
 • Oma tai puolison sairastuminen
 • Ero puolisosta
 • Leskeksi jääminen
 • Oma vanhuus ja ulkopuolisen avun tarve
 • Mahdollinen (paluu)muutto elämän muutoskohdassa.

Oman elämän hallinta paranee, kun tiedostat mahdolliset elämän muutostilanteet ja varaudut niihin hyvissä ajoin.

Tavoitteena hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa

Pitkän tähtäimen suunnitelman tekeminen omasta onnellisesta tulevaisuudesta on kuin laittaisi ajaessa hetkeksi pitkät valot päälle. Näet paremmin, minne olet matkalla.

Lyhyen tähtäimen suunnitelma auttaa sinua tekemään konkreettisia tekoja, jotka johtavat valitsemaasi suuntaan pienin askelin.

Lue alta ohjeemme oman ikääntymissuunnitelman tekemiseen.

1. Tarkastele tähän asti elettyä elämääsi:

 • Kun suunnittelet tulevaisuuttasi, on hyvä pysähtyä ja tarkastella mennyttä, ennen kuin katsoo tulevaan. Tee elämästäsi elämänkaarikooste tähän päivään asti. Kokoa oma muistojen taulu tai elämäsi matkamuistokirja.
 • Kun mennyt elämä jäsentyy, on helpompi suunnitella ja aloittaa uutta, löytää oman elämän tarkoitus ja hahmottaa tulevaisuuden toiveet.

2. Visualisoi tulevaisuutta ja kysy itseltäsi:

 • Millainen elämäni on 10 vuoden kuluttua, entä 15 tai 20 vuoden päästä?
 • Mitä minä itse haluan? Mikä tekee minusta silloin onnelliseksi?
 • Mitä haluan elämältäni, mikä on minun tehtäväni?
 • Mitä toivon tulevaisuudeltani?
 • Mitkä ovat minun voimanlähteeni?

3. Terveys ja toimintakyky:

 • Ylläpidä aktiivisesti terveyttäsi ja toimintakykyäsi.
  • Toimintakykyyn kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky.
  • Syö terveellisesti, harrasta liikuntaa, hoida ystävyyssuhteitasi. Älä jää yksin.
 • Pohdi, miten elämäsi muuttuu, jos toimintakykysi joltain osin heikkenee, esimerkiksi sairastumisen tai vammautumisen takia – kuka voi auttaa?
  • Edunvalvontavaltakirjalla ja hoitotahdolla voit antaa ohjeita ja toiveita läheisellesi. Varmistut, että sinua hoidetaan ja etujasi ajetaan tahtosi mukaisesti myös silloin, kun et itse pysty niistä ilmaisemaan. (Näistä lisätietoa kohdassa 7.)
  • Keskustele hoitotahdostasi läheistesi kanssa.
 • Kodin esteettömyyteen ja palvelujen saatavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota.
  • Miten lähellä tai kaukana sinulle tärkeät ihmiset asuvat ja miten heidän tapaamisensa on mahdollista?
  • Onko sinulle tärkeää asua luonnon keskellä vai kulttuuripalvelujen lähellä?
  • Onko kotonasi helppo liikkua esimerkiksi pyörätuolilla?

4. Taloudellinen vakaus ja kestävyys:

 • Mieti, riittääkö eläkkeesi sellaisen elämäntyylin ylläpitämiseen, mihin olet tottunut, tai toivomaasi elämäntyyliin eläkepäivinä. Paljonko varoja toivot olevan käytössäsi ostoksiin, matkusteluun tai kodinhoitopalveluihin tulevaisuudessa?
 • Olisiko hyvä varautua eläkepäiviin jo etukäteen säästämällä tai sijoittamalla?

5. Aktiivinen osallistuminen yhteiskuntaan:

 • Eläkkeellä on aikaa osallistua vaikuttamistyöhön ja vapaaehtoistyöhön sekä harrastaa, opiskella ja matkustella. Eläkkeellä voi myös jatkaa työntekoa. Tutustu eri vaihtoehtoihin ja mieti, mitä sinä haluaisit vielä tehdä ja kokea. Mikä on sinulle mieleisin tapa pitää itsesi virkeänä ja kehittää osaamistasi, kun yhteiskunta muuttuu?
 • Älä jää yksin. Mieti, minkälaiset ovat omat sosiaaliset verokostosi nyt ja miten voisit ylläpitää niitä myös eläkkeelle jäädessäsi. Eläkkeellä voi myös luoda uusia sosiaalisia verkostoja esimerkiksi harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan kautta.

6. Minun ikääntymissuunnitelmani:

 • Kirjoita oma suunnitelma onnellisia eläkepäiviä varten ja käy se läpi läheistesi kanssa.

7. Hoida myös tarvittavat asiakirjat kuntoon:

 • Henkilökohtaisen ikääntymissuunnitelman lisäksi on hyvä tehdä edunvalvontavaltuutus ja kirjata hoito- ja hoivatahto. Halutessasi voit myös laatia testamentin. Näiden asiakirjojen tekemistä ei kannata lykätä – sitä ei voi tietää, koska ne tulevat tarpeeseen. Muista myös aika ajoin tarkistaa, ovatko asiakirjasi edelleen ajan tasalla. Tahtosi voi muuttua vuosien varrella.
 • Edunvalvontavaltakirja: tekemällä edunvalvontavaltuutuksen voit etukäteen huolehtia siitä, että valtuuttamasi henkilö hoitaa taloudellisia ja muita asioitasi tulevaisuudessa, jos oma toimintakykysi jostain syystä heikkenee.
 • Hoitotahto: suostumus tai kielto tulevaisuudessa annettavaa hoitoa varten siltä varalta, että et itse ole oikeustoimikelpoinen vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden takia.               
 • Hoivatahto: yksilöity kuvaus elämäntavastasi ja arkielämän tottumuksistasi, sekä sinulle tärkeistä ja mieluisista asioista. Hoivatahdon avulla omaiset ja hoitajasi saavat tietää toiveesi, jotta sairaalahoito tai elämä vanhainkodissa olisi onnellista ja laadukasta.
 • Testamentti: Testamentti on asiakirja, jolla voit määrätä, miten omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen. Testamenttia ei ole pakko tehdä, mutta sen tekeminen on tarpeen, jos haluat, että omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen muulla tavalla kuin laissa määrätyn periaatteen mukaan. Testamentti on hyvä olla sisällöltään Suomen ja asuinmaan (jos asut ulkomailla) oikeusjärjestysten mukainen ja muodoltaan kelvollinen molempien maiden tuomioistuimissa. Lisätietoa perintöasioista kansainvälisissä tilanteissa saat katsomalla perintöwebinaaritallenteemme, jotka löytyvät Suomi-Seuran YouTube -kanavalta.
 • Kerro omaiselle/ystävälle asiakirjojesi säilytyspaikka. Asiakirjat kannattaa säilyttää paikassa, josta omaiset löytävät ne helposti, kuten kotona tai pankin tallelokerossa. Säilytyksestä voi huolehtia myös valtuutettu omainen tai asianajotoimisto.
 • Voit antaa valtuutetulle henkilölle kopion asiakirjoista. Omiin terveystietoihin / hoitavalle lääkärille on hyvä antaa kopio hoitotahdosta.

Suomi-Seura neuvoo ikääntymissuunnitelmaan liittyvissä asioissa ulkosuomalaisia. Lue lisää Maailmalla | Seniorit maailmalla/maailmalla ja ole tarvittaessa yhteydessä neuvontapalveluihimme. Varaudu vanhuuteen (vanheneminen.fi) -videotallenteet löytyvät täältä.