Eläkkeiden verotuksesta Espanjassa

Espanjassa pysyvästi asuneiden ja verottajalta arvioverotuspäätökset saaneiden tulisi tarkkaan selvittää eläketulon laatu ja saadun eläkkeen määrä, mikäli se on mahdollista. Neuvoja ja apua Suomi-Seuran jäsenille tarjoaa varatuomari Anne Nikula, jolla on pitkä kokemus veroasioiden hoidosta Suomessa ja ulkomailla. Yhteystiedot alla.

Anne Nikula kesäisessä maisemassa

Teksti ja kuva: Anne Nikula

Monia Espanjassa asuvia eläkeläisiä on yllättänyt eläketulon verotus Espanjassa. Espanjan verottaja on saattanut määrätä taannehtivasti arvioverotuksen usealta vuodelta Espanjassa asuville suomalaisille. Verottaja on lisännyt veron määrään viivästyssakonkin.

Suomen ja Espanjan välillä on ollut tulo- ja varallisuusverosopimus vuodesta 1968 alkaen, jota sopimusta on muutettu. Viimeisintä muutosta on alettu soveltaa vuoden 2019 alusta lukien. 

Sekä vanhan että uuden verosopimuksen mukaan henkilön verotuksellinen kotipaikka on se, jossa henkiö asuu pysyvästi ja jossa henkilöllä on pysyvä asunto ja jonne henkilöllä on kiinteämmät suhteet. Espanjassa pysyvästi asuvan on ilmoitettava asuinmaansa verohallinnolle kaikki tulonsa, mm. Suomesta saadut eläkkeet. 

Eläkkeiden verotus tapahtuu Espanjan kansallisen lainsäädännön nojalla. Espanjassa pienet eläkkeet saattavat jäädä alle verotettavan tulon mutta ne ovat Espanjassa ilmoitettavia tuloja. Tietyt eläkkeet voivat olla Espanjaa kokonaan verovapaita (esimerkiksi työkyvyttömyyseläke). Ratkaisun verovapaudesta ja sitä varten annettavista selvityksistä tekee Espanjan verohallinto.

Vanhan verosopimuksen mukaan Espanjalla on ollut verotusoikeus alla mainittuihin eläketuloihin, joita Suomessa ei ole verotettu:  

  • yksityiseen palvelukseen perustuvaan eläketuloon,
  • vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvaan eläkkeeseen,
  • työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettuun eläkkeeseen,
  • yrittäjäin ja maatalousyrittäjäin eläkelakiin perustuvaan eläkkeeseen,
  • liikennevakuutuslakiin perustuvaan eläkkeeseen,
  • kansaneläkelakiin perustuvaan eläkkeeseen.

Yleisesti verovelvolliseksi Espanjassa katsotaan henkilö, joka oleskelee maassa yli 183 päivää vuoden aikana. Tämä 183 päivän ajanjakso on kansainvälisesti yleinen sääntö. Yleisesti verovelvollisen on ilmoitettava kaikki tulonsa asuinmaansa veroviranomaiselle. Mikäli veroilmoitusta ei ole annettu tai se on annettu puutteellisena, verotettava tulo voidaan arvioida.

On syytä huomata, että Espanjassa verovelka siirtyy henkilöltä tämän kuolinpesän velaksi. Monelle onkin ollut yllätys,  kun kuolinpesän osakkailta vaaditaan Espanjassa asuneen, menehtyneen henkilön taannehtivaan arvioverotukseen perustuvaa verovelkaa.

Espanjassa pysyvästi asuneiden ja verottajalta arvioverotuspäätökset saaneiden tulisi tarkkaan selvittää eläketulon laatu ja saadun eläkkeen määrä, mikäli se on mahdollista.  Neuvoja ja apua Suomi-Seuran jäsenille tarjoaa varatuomari Anne Nikula, jolla on pitkä kokemus veroasioiden hoidosta Suomessa ja ulkomailla. Palvelu on maksullista. Yhteydenotot: Anne Nikula, p. 050 341 6562 tai [email protected].