Eläkkeelle siirrytään yhä myöhemmin

Työelämässä jatketaan aikaisempaa pidempään. Naiset elävät miehiä pidempään, joten heillä on myös pidempi eläkeaika. Kolmasosa Suomen 63–80-vuotiaista eläkeläisistä työskentelee tai on kiinnostunut työskentelemään eläkkeellä.

Euroopan maissa työelämässä jatketaan aikaisempaa pidempään. Kuitenkin vähemmän koulutetut jättävät työmarkkinat aiemmin kuin korkeasti koulutetut. Tämä käy ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta, jossa vertailtiin työnjättöikää koulutustason mukaan 16:ssa Euroopan maassa vuosina 2003–2020. Kaikissa 16 maassa työmarkkinoilta lähdettiin entistä iäkkäämpänä: työmarkkinoilta poistumisikä nousi keskimäärin 2,5 vuotta. Suomessa työnjättöikä on noussut ja koulutustason mukaiset erot työnjättöiässä ovat pienentyneet. 

ETK vertaili myös Pohjoismaiden ja Viron eläkkeellesiirtymis- ja työnjättöikiä vuosina 2007–2020.  Ruotsi, Suomi ja Tanska erottuvat Pohjoismaat ja Viro -vertailussa muita korkeammalla eläkkeellesiirtymisiällä. Naiset elävät vuosia pidempään kuin miehet, joten heillä on myös pidempi eläkeaika. Naisista pisin eläkeaika – noin 23 vuotta – on Islannissa, Norjassa, Suomessa ja Virossa. Miehistä pisin eläkeaika – 20 vuotta – on norjalaisilla. Suomessa ja Ruotsissa eläkeajan pituus on miesten keskitasoa, reilut 18 vuotta.

Kiintoisaa myös on, että kolmasosa Suomen 63–80-vuotiaista eläkeläisistä työskentelee tai on kiinnostunut työskentelemään vanhuuseläkkeellä, mikä ilmenee ETK:n kyselytutkimuksesta. Mielenkiintoinen tekeminen ja taloudelliset syyt lisäävät työnteon houkuttelevuutta. Työnteon esteiksi eläkeläiset kokevat sen, ettei eläkeläisiä palkata iän vuoksi tai ettei sopivaa työtä ole tarjolla.

Israelin parlamentti hyväksyi viime marraskuussa lain, joka nostaa asteittain naisten normaalia eläkeikää 62 vuodesta 65 vuoteen. Miesten eläkeikä on 67 vuotta. Ensi alkuun eläkeikä nousee neljällä kuukaudella vuosittain (2022–2024) 63 vuoden ikään asti ja vuosina 2025–2032 kolmen kuukauden vuosivauhdilla.

Kiinassa eläkeikä on pitkään ollut miehillä 60 vuotta ja naisilla 55 tai 50 vuotta. Vuonna 2021 julkistetun viisivuotissuunnitelman mukaan ikärajoja aiotaan ryhtyä nostamaan vähitellen. 

Yhdysvalloissa eläkeikä on päätetty nostaa vuoteen 2027 mennessä 65:stä 67:ään. (Eläkkeen voi ottaa varhennettuna jo 62-vuotiaana.)

Lue lisää:

Ruotsissa korkein eläkkeellesiirtymisikä – Suomi kirinyt kärkikastiin – Eläketurvakeskus (etk.fi)

Eurooppalaiset poistuvat työmarkkinoilta entistä vanhempina – koulutuserot näkyvät yhä työssä jatkamisessa – Eläketurvakeskus (etk.fi)

Eläkeuutisia muista maista — Työeläke-lehti (tyoelakelehti.fi)

Lue myös:

Työnhaku Suomessa – pikaopas: käytännön vinkkejä ja linkkejä – Suomi-Seura

CV: Työnhaku Suomessa –pikaopas (osa 2) – Suomi-Seura

Ajankohtaista eläkeasioissa | Seniorit maailmalla

Yli 75 000 henkilöä sai eläkettä ulkomailta Suomeen ja yli 53 000 henkilöä sai eläkettä Suomesta ulkomaille vuonna 2021 | Seniorit maailmalla