Kaikki julkaisut

ULKOSUOMALAISTEN PANKKIPALVELUT SUOMESSA

Vuoden 2021 aikana useat ulkosuomalaiset ovat kohdanneet ongelmia pankkiasioidensa hoitamisessa. Suomi-Seura ry:n asiantuntija- ja neuvontapalvelu selvitti neljän eri pankin (Handelsbanken, Nordea, OP, S-Pankki) tarjoamia palveluja ulkosuomalaisille. Kysymykset laadittiin tietoomme tulleiden ulkosuomalaisten ongelmatilanteiden pohjalta. Pankkikohtaiset vastaukset perustuvat pankkien edustajien kanssa käytyihin sähköpostikeskusteluihin.

Eläkkeiden verotuksesta Espanjassa

Espanjassa pysyvästi asuneiden ja verottajalta arvioverotuspäätökset saaneiden tulisi tarkkaan selvittää eläketulon laatu ja saadun eläkkeen määrä, mikäli se on mahdollista. Neuvoja ja apua Suomi-Seuran jäsenille tarjoaa varatuomari Anne Nikula, jolla on pitkä kokemus veroasioiden hoidosta Suomessa ja ulkomailla. Yhteystiedot alla.

Viimeinen matka Suomeen

Käynti Suomen Siirtolaisuusmuseossa Peräseinäjoella on herättänyt monessa ulkosuomalaisessa ajatuksen viimeisestä leposijasta kotiseuduilla. Määrä on toistaiseksi ollut vain promillen verran kaikista hautauksista. Ulkomailla asuvalla Suomen kansalaisella on vuonna 2003 säädetyn hautaustoimilain mukaan oikeus tulla haudatuksi lähtökuntansa hautausmaalle.