AJANKOHTAISTA SOSIAALITURVA- JA ELÄKEASIOISSA

Tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia sosiaaliturva- ja eläkeasioita: Eläketurvakeskus on kehittänyt ulkomaanpalvelujen osastoaan vastaamaan paremmin nykyistä palveluntarvetta, vuoden 2022 lukuja – korotuksia eläkkeisiin, Suomi verottaa Espanjassa asuvan työeläkettä 1.1.2022 alkaen, Ruotsin uusi ansiosidonnaisen eläkkeen lisä maksuun ja takuueläkkeen maksaminen jatkuu, Perhe-eläkeuudistus astui voimaan 1.1.2022, Brexit ja eläkeoikeudet, Suomen ja Japanin välinen sosiaaliturvasopimus voimaan 1.2.2022.

Eläketurvakeskuksen uudistunut ulkomaanpalvelujen osasto

Eläketurvakeskus (ETK) on kehittänyt ulkomaanpalvelujen osastoaan vastaamaan paremmin nykyistä palveluntarvetta

ETK:n ulkomaanpalvelujen osaston tehtäviin kuuluvat ratkaisujen tekeminen ulkomaantyön sosiaaliturvasta, ulkomaisten eläkehakemusten käsittely, eläkeneuvonta ja eläke(arvio)laskenta sekä asiakaspalvelu.

Jatkossa eläkehakemusten tekeminen EU-maihin helpottuu entisestään, kun tietoja voidaan vaihtaa EU-maiden välillä sähköisesti EESSI-järjestelmän avulla. 

Työeläke.fi -sivusto viidellä kielellä ja uutiskirje ajankohtaisista asioista

Työeläke.fi -sivustolta löytyy nyt entistä paremmin tietoa viroksi ja venäjäksi siitä, miten haet eläkettä Suomesta tai Virosta. 
Katso vironkielinen sivusto
Katso venäjänkielinen sivusto

Voit myös tilata uutiskirjeen Eläketurvakeskuksen ajankohtaisista asioista omaan sähköpostiisi täältä.

Lisätietoa ja yhteystiedot

Eläkkeen hakeminen ulkomailta – Eläketurvakeskus (etk.fi)

Usein kysyttyä ulkomaan eläkkeistä – Eläketurvakeskus (etk.fi)

Yhteystiedot – Eläketurvakeskus (etk.fi)

Vuoden 2022 lukuja – Korotuksia eläkkeisiin

Korotuksia eläkkeisiin 2022 ja muita lukuja:

 • Täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 679,50 e/kk ja parisuhteessa elävälle 606,65 e/kk (665,29 e/kk ja 593,97 e/kk vuonna 2021).
 • Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 855,48 e/kk (837,59 e/kk vuonna 2021).
 • Lesken alkueläke on 335,76 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 105,17 e/kk. Lapseneläkkeen perusmäärä on 61,78 e/kk.
 • Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 22,71 e/kk.
 • Rintamalisän määrä on 128,13 e/kk ja ylimääräisen rintamalisän määrä on yksin asuvalle 263,64 e/kk ja parisuhteessa elävälle 230,86 e/kk.
 • Työntekijän eläkevakuutusmaksu on 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla sekä 8,65 prosenttia 53–62-vuotiailla.
 • Yrittäjien eläkemaksu alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla on 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta.
 • Elinaikakertoimen arvo on 0,94659 ja sitä sovelletaan vuonna 1960 syntyneen ikäluokan vanhuuseläkkeisiin. Tavoite-eläkeikä vuonna 1960 syntyneille on 65 vuotta 9 kuukautta.
 • Työeläkeindeksi on 2691 ja palkkakerroin 1,501. Vuoteen 2021 verrattuna työeläkeindeksi nousi 2,3 prosenttia ja palkkakerroin 2,5 prosenttia.

Lue lisää eläkkeensaajan tuloista, veroista ja ostovoimasta:

Suomi verottaa Espanjassa asuvan työeläkettä vuoden 2022 alusta lähtien

Suomen ja Espanjan välillä solmittiin uusi verosopimus, jota on sovellettu vuodesta 2019 alkaen. Sopimuksen mukaan Suomi verottaa eläkkeestä, jota saadaan Suomesta, vaikka eläkkeensaaja asuu Espanjassa. Yksityissektorin eläkkeitä on kuitenkin koskenut kolmen vuoden siirtymäaika vuosina 2019–2021, jolloin niistä ei ole tarvinnut maksaa veroa Suomeen. Nyt siirtymäaika on päättynyt ja siten Espanjassa asuva, joka saa Suomesta eläkettä, maksaa veroa myös Suomessa yksityissektorin työeläkkeestä 1.1.2022 alkaen. Eläkkeet, jotka perustuvat liikennevakuutukseen tai vastaavaan muuhun riskivakuutukseen, verotetaan kuitenkin vain Espanjassa.

Espanjan verosopimuksen mukaan eläkkeiden kaksinkertainen verotus poistetaan poikkeuksellisesti siinä valtiossa, josta eläke maksetaan (ns. käänteinen hyvitys). Jos Espanjassa asuva saa Suomesta eläkettä, josta on maksettava veroa Suomeen, Suomen verotuksessa vähennetään tästä eläkkeestä Espanjaan maksettu vero. 

Julkisesta palveluksesta ansaitun eläkkeen kaksinkertainen verotus poistetaan kuitenkin normaalisti asuinvaltiossa eli Espanjassa.

Verohallinto pyrkii ottamaan vuoden 2022 verokortilla huomioon, että eläkkeestä maksetaan veroa Suomeen. Verokortti tulee voimaan vasta 1.2.2022.

Tammikuun 2022 eläkkeenmaksussa eläkkeenmaksajat käyttävät vielä edellisen vuoden verokortteja. Tällöin tammikuun eläkkeestä peritään verovuoden 2021 mukaisesti vain sairaanhoitomaksu, jolloin veroa kertyy liian vähän.  

Jos eläkkeestä maksetaan veroa myös Espanjaan, voidaan Espanjaan maksettavat verot ottaa huomioon Suomen veroprosentilla. Hyvitystä voi vaatia Suomen verotuksessa hakemalla muutosta verokorttiin. 

Lähteet:

Ruotsin uusi ansiosidonnaisen eläkkeen lisä maksuun ja takuueläkkeen maksaminen jatkuu

Ruotsin uusi ansiosidonnaisen eläkkeen lisä

Ruotsin eläkevirasto Pensionsmyndigheten on lähettänyt elokuussa päätökset niille eläkkeensaajille, joilla on oikeus Ruotsin uuteen etuuteen, ansiosidonnaisen eläkkeen lisään. Etuutta on alettu maksaa eläkkeensaajille syyskuun alusta alkaen. Eläkkeen nimi on ruotsiksi inkomstpensionstillägg. Etuutta ei tarvitse hakea, vaan Pensionsmyndigheten myöntää sen automaattisesti.

Ennen syyskuuta suomalaisille myönnetyt ansiosidonnaisen eläkkeen lisät menevät tiedoksi ainoastaan eläkkeensaajille. Tämän vuoksi henkilöiden, jotka ovat elokuussa saaneet erillisen myöntöpäätöksen ansiosidonnaisen eläkkeen lisästä ja saavat Kelan etuuksia, tulisi välittää tiedot mahdollisesta myönnöstä sekä Kelalle että verottajalle. Ruotsin uusi etuus voi nimittäin vaikuttaa joihinkin Kelan etuuksiin, joten ne täytyy tarkistaa. Toimita tarkistusta varten Kelaan tarkistushakemus sekä todistus Ruotsin uuden etuuden määrästä.

Syyskuusta 2021 eteenpäin tarvittavat tiedot eläkkeen lisän määristä kulkeutuvat suoraan Kelalle ja työeläkelaitoksille sen jälkeen, kun Pensionsmyndigheten on antanut eläkepäätöksensä. Eläkkeensaajan ei siis tarvitse syyskuusta eteenpäin saadusta lisän myöntöpäätöksestä ilmoittaa Kelaan.

Ansiosidonnaisen eläkkeen lisää maksetaan yhdelle henkilölle enimmillään 600 kruunua eli noin 60 euroa. Maksettava summa riippuu siitä, kuinka suuri henkilön ansioihin perustuva eläke on. Huomioitavaa on myös se, että työeläkkeet muista EU- tai ETA-maista ja Sveitsistä vaikuttavat ansiosidonnaisen eläkkeen lisän suuruuteen.

Inkomstpensionstillägg = ansiosidonnaisen eläkkeen lisä (Suomessa ei ole vastaavaa etuutta.)

Ruotsin takuueläkkeen maksaminen jatkuu

Ruotsissa on myös esitetty, että takuueläkkeen (garantipension) maksamista EU- ja Eta-maihin sekä Sveitsiin jatkettaisiin vuoden 2022 syyskuun loppuun asti. EU-tuomioistuin antoi vuonna 2017 ennakkoratkaisun, jonka Ruotsi tulkitsi niin, että takuueläkettä ei enää tarvitse maksaa ulkomaille. Takuueläkkeen maksamista ulkomaille on kuitenkin jatkettu tilapäisellä lainsäädännöllä.

Garantipension = Ruotsin takuueläke

Lue lisää:

Perhe-eläkeuudistus voimaan 1.1.2022

Perhe-eläkeuudistus parantaa avolesken ja lasten asemaa. Leskeneläke muuttui määräaikaiseksi.

Perhe-eläkeuudistuksessa on ajantasaistettu perhekäsitystä ja painotettu perhe-eläkkeen tehtävää turvata perheelle kuolemaa seuranneen sopeutumisvaiheen toimeentulo. Vuoden 2022 alusta leskeneläkettä voi saada myös avopuoliso.

Perhe-eläke jakaantuu leskeneläkkeeseen ja lapseneläkkeeseen. Lapseneläke ja leskeneläke voivat edelleen olla yhteensä enintään edunjättäjän työeläkkeen suuruisia ja leskeneläke puolet puolison työeläkkeestä. Mikäli huollettavana ei ole alaikäisiä lapsia, leskeneläkettä voidaan pienentää lesken oman eläkkeen perusteella. Noin puolet leskeneläkkeen saajista on yli 80-vuotiaita.

Leskeneläkkeen keston rajaamista koskevat muutokset eivät koske maksussa olevia leskeneläkkeitä eivätkä ennen vuotta 1975 syntyneitä leskiä. Perhe-eläkettä voi saada myös kansaneläkejärjestelmän perusteella, mutta Kelan perhe-eläkkeiden osuus kaikista perhe-eläkkeistä on hyvin pieni. Muutokset lyhyesti:

 • Leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi
 • Avupuolisolle eläkettä, mikäli yhteisiä lapsia
 • Lapsuuden ikäraja nousee: lapseneläkettä maksetaan, kunnes lapsi täyttää 20 vuotta.
 • Lainmuutos tulee voimaan 1.1.2022.

Leskeneläkkeen määräaikaisuus koskee vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneitä leskiä, joiden puoliso kuolee vuonna 2022 tai sen jälkeen. Vuonna 1974 syntyneet ja sitä vanhemmat leskeksi jäävät puolisot voivat edelleen saada leskeneläkettä kuolemaansa saakka. Lapseneläkkeen piteneminen 20. ikävuoteen koskee niitä lapseneläkkeensaajia, jotka täyttävät 20 vuotta 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Lue lisää: Perhe-eläke uudistuu, perhekäsitys ajanmukaistuu — Työeläke-lehti (tyoelakelehti.fi)

Brexit ja eläkeoikeuksien turvaaminen

Erosopimus turvaa myös ennen siirtymäaikaa Iso-Britanniassa työskennelleiden ja eläkettä kartuttaneiden henkilöiden eläkeoikeuksia ja eläkkeisiin sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusten säännöksiä. Vastaavasti mm. Iso-Britannian kansalainen, joka on kartuttanut eläkettä EU-maassa Iso-Britannian EU-jäsenyyden aikana voi luottaa siihen, että eläkeoikeus määräytyy edelleen EU:n sosiaaliturva-asetusten perusteella.

Erosopimuksen perusteella Iso-Britannia osallistuu EESSI:n käyttämiseen ja erosopimusta sovellettaessa tiedot vaihdetaan sähköisesti EESSI-järjestelmää käyttäen. 

Lue lisää:

Sosiaaliturvan yhteensovittaminen Iso-Britannian ja EU-maiden välillä | Työeläkelakipalvelu (tyoelakelakipalvelu.fi)

Sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä EESSI – kela.fi

Suomen ja Japanin välinen sosiaaliturvasopimus voimaan 1.2.2022

Suomen ja Japanin välinen sosiaaliturvasopimus tulee voimaan 1.2.2022. Sopimuksen voimaantulon myötä sopimusvaltioon lähetetyt työntekijät välttävät kaksinkertaiset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Sopimuksen voimaantulosta säädetään vielä erikseen valtioneuvoston asetuksella.

Sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoministeriö, Suomen Tokion-suurlähetystö ja Eläketurvakeskus järjestävät 21.1.2022 webinaarin, jossa kerrotaan sopimuksen sisällöstä ja vaikutuksista sekä vastaillaan kysymyksiin. Tilaisuus järjestetään etänä Microsoft Teams -sovelluksen avulla. Koulutus on maksuton. Ilmoittaudu mukaan täältä. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tapahtuma-aikaa.

Lue lisää: Suomen ja Japanin välinen sosiaaliturvasopimus voimaan 1.2.2022  – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)